5.4.2.Tedarik Güvencesi

Kurum dışından alınan hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği, akademisyen ve sanayici arasında imzalanan “Sözleşmeler” ile sağlanmaktadır.

Kuruma Ait Belgeler

-Tedarik edilen hizmetler ve tedarikçilerin listesi

-Tedarikçilerin performansını değerlendirmek üzere tanımlı süreçler

İyileştirme Kanıtları

– Tedarik hizmetlerinden iç paydaşların memnuniyet düzeyini gösteren kanıtlar – İyileştirme uygulama örnekleri