5.4.1. Tedarik Kriterleri

Üniversitemizin yaptığı kurum dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik sürecine ilişkin kriterler, ilgili mevzuat ve ihale dokümanları ile belirlenmiştir.