5.3.6. Birim Hafızası

Kurumsal hafızayı korumak ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak üzere mevcut EBYS sistemi içerisinde iş akış süreçleri oluşturularak sistem daha etkin ve verimli kullanılmaktadır. Aynı zamanda ofisimize ait süreçlerle ilgili Gelen ve Giden evrak kayıtları tutulmaktadır.

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

Birime Ait Belgeler

– Kurumun bilgi yönetimi konusundaki politikası

– Kurumun kullandığı bilgi sistemi, fonksiyonları ve desteklediği süreçler

– Kurumsal bilginin (performans göstergeleri, yönetmelikler, yönergeler, değerlendirme raporları vb.) elde edilmesi, kayıt edilmesi, güncellenmesi ve paylaşılmasında tanımlı süreçler ve uygulamalar

İyileştirme Kanıtları

– Toplanan bilgilerin güvenliği ve güvenirliğinin güvence altına alındığını gösteren uygulamalar

– Kurumsal hafızanın korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına ilişkin uygulamalar

– Yönetsel ve operasyonel faaliyetlere ilişkin periyodik analiz raporları

– BYS analiz sonuçlarının iyileştirme çalışmalarında kullanımına ilişkin örnekler