5.3.4. Veri Toplama

Kurumsal iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgiler yıl içinde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin akabinde toplanmaktadır.