5.3.3. Süreç Destekleri

Kullanılan sistemler ile veriler daha hızlı işlenerek ve analiz edilerek diğer kalite yönetim süreçlerine destek olmaktadır.