5.3.2. Performans Göstergeleri

Birimimizde; izlemesi gereken anahtar performans göstergelerinin değerleri yıllık olarak faaliyet raporunda belirtilmektedir.

 5.3.2.1. Desteklemeler

Bilgi yönetim sistemimiz bulunmamaktadır ancak Personel Veri Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Öğrenci Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, Bilimsel Araştırma Projeleri Otomasyonu vb. gibi sistemler, bilgi ihtiyacı olduğunda birime veri sağlama anlamında desteklemektedir.