5.3.1. Bilgi Yönetimi

Birimimizde, Bilgi Yönetim Sistemi bulunmamak ile beraber, Personel Veri Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, Bilimsel Araştırma Projeleri Otomasyonu vb. gibi sistemler birbirinden bağımsız olarak mevcuttur. Bu sistemler, Bilgi Yönetim Sitemi için veri sağlayabilmektedir.