5.2.5.Kaynakların Yönetimi

Üniversitemiz taşınır taşınmaz kaynaklarının yönetimi ve etkinlik düzeyi, Maliye Bakanlığı’nın “Kamu Bilgi Sistemi”nde bulunan “Taşınır Kayıt ve Yönetm Sistemi” üzerinden takip edilmekte, birimlerin satın alma, kullanım, bağış ve devir işlemleri ile stok durumları gibi tüm taşınır süreçleri bu sistemlerin sağladığı kolaylıkla takip edilmektedir.

Birime Ait Belgeler

– İnsan Kaynakları politikası ve hedefleri

– Mali kaynakların yönetimi

– İşe alımlarda idari kadroların gerekli yetkinliğe sahip olduğunu gösteren kanıtlar

-Taşınır/taşınmaz kaynakların yönetimine dair tanımlı süreçler (envanter vb. çalışmalar, yönergeler)

– İdari personelin performanslarının değerlendirilmesinde kullanılan sistem ve tanımlı süreçler

İyileştirme Kanıtları

– İnsan Kaynakları politikası ve hedefleri doğrultusunda yapılan uygulamalar

– İdari personelin performans değerlendirilmeleri sonucunda yapılan iyileştirmeler

– İdari personelin mevcut yeterliklerinin beklenen görevlere uyumunun sağlanması ve gelişimine yönelik hizmet içi eğitim uygulamaları (eğitim programının kapsamı, veriliş yöntemi, katılım bilgileri vb.)