5.2.2. Etkinlik

Birimde işe alınan/atanan personelinin (alındığı alanla ilgili olarak) gerekli yetkinliğe sahip olması hizmet içi eğitimlerle güvence altına alınmaktadır.