5.2.1. Etkililik

İnsan kaynakları yönetiminde öncelik stratejik planımızdaki amaç ve hedefler doğrultusunda nitelikli akademik ve idari personel sayısını arttırmaktır. Bunları gerçekleştirebilmek için birincil yasal düzenlemelerin yanı sıra Üniversitemizce çıkarılmış bulunan yönergeler de dikkate alınmaktadır. Temel amaç insan kaynakları yönetimde kurumsallaşmayı sağlamak, liyakat önceliklendirmek ve alan için ihtiyaç duyulan personelin istihdamını sağlamaktır. Böylelikle akademik personelimizin memnuniyet, verimi ve hizmet kalitesi yükselecektir.