5.1.2. İç Kontrol Eylem Planı

İç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi çalışmaları, Yürütme kurulunun liderliğinde ve denetiminde yürütülmektedir. Eylem planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçları, yıllık olarak eylem planı formatında Rektöre rapor edilir. Birimimizin iç kontrol ve kalite gelişim süreci kapsamında bulunan tüm belgelerin Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) içerisinde yer alacak şekilde hazırlanması onaylanması ve güncelleştirilmesine ilişkin standartları belirlenmesi amacıyla Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi KAYSİS Belgesi Hazırlama Prosedürü oluşturulmuştur.

   İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

Birime Ait Belgeler

– Birimin yönetim ve idari alanlarla ilgili politikası ve stratejik hedefleri

– Yönetsel ve idari yapılanma şeması

– İç kontrol eylem planının izlenmesi ve yönetimi

– İşe alımlarda idari kadroların gerekli yetkinliğe sahip olduğunu gösteren kanıtlar

– Kurumun yöneticilerinin liderlik özelliklerini ve yetkinliklerini ölçmek, izlemek ve geliştirilmek için kullandığı yöntemler

– Süreç yönetimi el kitabı (süreç tanımları ve akışları)

İyileştirme Kanıtları

– Kurumun yönetim ve idari alanlarla ilgili politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair uygulamalar/kanıtlar