5.1.1. Yönetim Sistemi

Birimimiz üniversitede üretilen bilgi ve teknolojinin sanayiye aktarılmasında ilgili tüm süreçleri yerine getirmekle görevli olup stratejik planında yer alan amaçlar ve hedefleri doğrultusunda yönetim ve idari yapılanmasında işlemlerine devam etmektedir. Rektörümüzün de içinde bulunduğu bir Yürütme Kurulu tarafından denetlenen faaliyetlerimiz, akademik kadroda yer alan TTO koordinatörü ve 2 Koordinatör Yardımcısından oluşmaktadır. Birimin sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere bir personeli bulunmaktadır.