4.4.4. Ranking Derecesi

Üniversitemizin, bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkısı Ranking sistemleri olan QS, Times Higher Educaton URAP vb ile sağlanmaktadır.

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

Birime Ait Belgeler

– Birimin araştırma-geliştirme hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını izlemek üzere kullandığı sistem

– Birimin ve birimlerin araştırma-geliştirme süreçleri yıllık öz değerlendirme raporu

– Merkezlerin ve laboratuvarların araştırma-geliştirme faaliyetleri yıllık öz değerlendirme raporu

– Araştırma-Geliştirme faaliyetleri ve projelerle ilgili paydaş geri bildirimlerini almak için kullanılan mekanizmaların (belge, doküman, anket, form vb.) listesi ve örnekleri

İyileştirme Kanıtları

– Birimin ve birimlerin araştırma-geliştirme süreçleri yıllık öz değerlendirmelerinden hareketle yapılan iyileştirmeler

– Araştırma performansının iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar (altyapı, insan kaynağı, fon kaynaklarının kullanımı, üniversite-sanayi işbirliği vb. uygulamalar)

-Kurumun araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere kullandığı kanıtlar (Ranking sistemleri-QS, Times HigherEducation URAP, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi vb. göstergeler)