4.4.1.Performans

Birimimiz bünyesinde performans göstergeleri öğretim elemanlarının yeniden atanma dönemlerine ait faaliyet raporlarından analiz edilerek değerlendirilmektedir.