4.3.4.Teşvikler

Akademik personelin, araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine yönelik proje ve çeşitli faaliyetleri desteklenmektedir.

4.3.4.1. Karar Yöntemleri

Akademik personelin gerçekleştireceği patent, faydalı model vb. nin desteklenmesi ve teşviğine, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fikri Sina-i Mülki Hakları, Teknoloji Transferi ve Bilginin Ticarileştirilmesi Yönergesine göre karar verilmektedir.

4.3.4.2. Teşvik Ölçümleri

Akademik personele sağlanan teşviklerin yeterliliği ve etkililiği öğretim üyelerinden gelen görüş ve öneriler dikkate alınarak ilgili koordinatörlüklerce ve Üniversite yönetim kurulunca belirlenmekte ve güncellenmektedir.

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

Birime Ait Belgeler

– Kurumun AR-GE hedefleri ile Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve atanma ölçütleri ilişkisi

– Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler (yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.)

İyileştirme Kanıtları

– Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek üzere yapılan uygulamalar

– Akademik personelin araştırma-geliştirme yetkinliğini geliştirmek üzere yapılan eğitimler (programı, veriliş yöntemi, katılım bilgileri vb.)