4.2.6. Dış Destekler

Birimin dış kaynaklardan sağladığı destekler (proje desteği, bağış, sponsorluk vb.) ve stratejik hedeflerine sağladığı katkılar;

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

 Birime Ait Belgeler

– Araştırma-Geliştirme altyapısı (laboratuarları, merkezleri vb.) bilgileri

– Araştırma-Geliştirme bütçesi (gelirleri, dış kaynakları, öncelik alanlarına göre dağılımı, birimlere göre dağılımı)

– Araştırma-Geliştirmede kurumsal yetkinlik alanları (sahip olunan uzmanlıklar, proje alanları, patent alanları, vb.)

– Araştırma-Geliştirmede paydaşlarla yapılan işbirlikleri (fuar, kariyer günleri, projeler vb.)

İyileştirme Kanıtları

-Birime son üç yılda yapılan dış fon aktarımına ait değişimler

– Birime dışı fonları kullanmaları için araştırmacıları teşvik etmek üzere yürütülen faaliyetler

– Birim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için fiziki altyapı ve mali kaynaklarda yaptığı iyileştirmeler