4.2.3. İzleme

Birimimiz, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarını birim faaliyet raporları ile izlemektedir. Elde edilen sonuçlardan durum analizi yapılarak zayıf yönlerimiz tespit edilerek farklı süreçlerde kullanılmaktadır.