4.2.2. Paydaşlar

Birim araştırma-geliştirme faaliyetlerinde dış paydaşlar,

Kamu kurumları (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, BEBKA, Devlet ve Vakıf Üniversiteleri v.b.)

İş adamları ve sanayiciler

Ticaret ve Sanayi Odaları

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Teknoloji Transfer Ofisleri

İç paydaşlar,

Üniversitemizin birimleri