4.2.1. Planlama

Üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında ayırdığı maddi kaynaklardan pay ayrılması düşünülmektedir.

-Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında elde edilen maddi gelirden pay ayrılması düşünülmektedir.

– 31 Mart 2018 tarihinde kurulan Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ek alanı olarak kurulan Teknopark’ımız, elde ettiği ticari gelirden pay ayrılması düşünülmektedir.