4.1.3. Katkısal Politikalar

Birimdeki araştırma-geliştirme süreçleri sonucunda elde edilen ürünler, fikri haklar korunarak üniversite bünyemizde, diğer eğitim kurumlarında ve özel sektörde kullanımına imkân sağlamaktadır.