4.1.2. Bütünleşik Politikalar

Birimimiz bünyesinde araştırma-geliştirme süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin bütünleştirildiği alanlar;

  • Öğrencilerimize girişimcilik, fikrisina-i mülki haklar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla mesleki olmayan seçmeli dersler sağlanmaktadır.
  • Öğrencilerin araştırma yöntemlerini ve Ar-Ge faaliyetlerinde yeralmaları adına bitirme tezleri gerçekleştirilmektedir.