3.3.16. Alan Dışı Öğrenme

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden Öğrencilerin genel (alana özgü olmayan) program öğrenme çıktılarını kazanmaları için güvence altına alma yöntemi bulunmamaktadır.

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

Birime Ait Belgeler

– Kurumun ilan edilmiş eğitim politikasında öğrenci merkezli eğitime yer vermiş olması

– Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede kullanılan tanımlı süreçler (yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.)

– Öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler

– Mezuniyet koşullarına dair düzenlemeler

– Öğrenci danışmanlık sisteminde kullanılan tanımlı süreçler (yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.)

– Uygulamalı eğitimlerde (staj, mesleki uygulama vb.) ve hareketlilik programlarında kullanılan tanımlı süreçler (yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.)

– Öğrenme öğretme merkezi yapılanması

– Öğrenci şikâyetleri ile görüşleri alma mekanizmaları

İyileştirme Kanıtları

– Öğrenme ve öğretme merkezinde yürütülen uygulama örnekleri

– Öğrenci merkezli eğitim uygulamaları

– Öğrenci geri bildirimlerini içeren iş yükü anketleri

– Öğretim elemanlarının öğrenci merkezli eğitim konusundaki yetkinliği (öğrenme-öğretme ve ölçme değerlendirme yöntemleri)

– Eğiticilerin eğitimi program içeriğinde öğrenci merkezli öğrenme-öğretme yaklaşımına ilişkin uygulamalar

– Öğrenci iş yükü kredisinin mesleki uygulamalar, değişim programları, staj ve projeler gibi uygulamalarda kullanıldığını gösteren kanıtlar