2.3.4. İ.P. Geri Bildirimi

Birimde iç paydaşların görüş ve önerilerini almak üzere düzenli olarak kullanılan geri bildirim mekanizmaları; e-posta  adresi ile geri bildirim alınabildiği gibi EBYS sistemi ile de geri bildirim alınabilmektedir.