2.3.3. İ.P. Bilgilendirme

İç paydaşlarımız web sayfalarımız, e-posta ve elektronik belge sistemimiz aracılığı ile bilgilendirilmektedir.