2.3.10. Öğrenci Katılımları

Birimimizin öğrencisi olmadığından dolayı karar alma süreçlerine öğrenci katılımını düzenleyen ortam, araç ve mekanizmalar bulunmamaktadır.