2.2.4. Temsil

Ayrıca birim kalite kurulları sayesinde birimlerde daha kapsamlı bir görüş alışverişi yapılma olanağı sağlanmıştır.