2.2.3. İlişkiler

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kalite Komisyonu Usul ve Esaslarının (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74747) 5. maddesi uyarınca oluşturulan komisyonda Üniversitemizin farklı birimlerinde, farklı bilim alanlarında görev alan öğretim elemanlarına yer verilerek kalite yönetim çalışmaları yapılmaktadır.