2.2.10. PUKO (Toplumsal)

Toplumsal katkı süreçlerinde, PUKÖ döngüsü tam olarak uygulanmamaktadır.