2.1.9. Entegrasyon

Stratejik Yönetim ile Birimimizde geçerli olan Kalite Yönetimi uygulamalarının entegrasyonu ve sürekliliği üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir.