2.1.7. İçselleştirme

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kalite Komisyonu Usul ve Esaslarının (htps://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74747) 5. maddesi uyarınca oluşturulan komisyonda Üniversitemizin farklı birimlerinde, farklı bilim alanlarında görev alan öğretim elemanlarına yer verilerek kalite yönetim çalışmaları yapılmaktadır.