2.1.2. Strateji Yansıması

Üniversitemizin stratejileri ve bu stratejileriyle ilişkili hedefleri misyon ve vizyonu ile uyumludur.