2.1.15. İzleme

Birimimizin uluslararalılaşma stratejisi olmadığından hedeflerini ve izlemesi gereken performans göstergeleri, göstergelerin izleme yöntemi ve sonuçları da bulunmamaktadır.