2.1.12. Anahtar Göstergeler

Birim, izlediği performans göstergeleri içindeki anahtar performans göstergeleri; Üniversitemizin izlemesi gereken anahtar performans göstergelerinin değerleri, Stratejik Plan (Stratejik Plan.pdf) ve Yıllık Programlarda belirlenen performans göstergeleri (Performans göstergeleri.pdf) esas alınarak ilgili birimlerden toplanmakta ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın web sitesinde ilan edilmektedir.

Üniversitemizde kullanılan tüm bilgi yönetim sistemi araçları birbirileri ile entegre edilerek ihtiyaç duyulan bilgilere kolaylıkla ulaşılması sağlanmaktadır. Kalite yönetim süreçleri, faaliyet raporları, yenilikçilik ve girişimcilik endeksi raporları ile Strateji Daire Başkanlığınca hazırlanan raporlarda kullanılmak üzere kurulan Personel Bilgi Sistemi, Kütüphane, Öğrenci Bilgi Sistemi, Bilecik Portal gibi tüm bilgi yönetim sistemleri ile bağlantılıdır Bilgiler anlık olarak güncellenmektedir. Üniversitemizin online erişim sistemi ile de tüm bilgilere kolaylıkla ulaşılabilmektedir.