2.1.11. Performans Göstergeleri

Performans göstergeleri, tüm birimleri kapsayacak şekilde, 6 aylık periyotlarla, izleme ve değerlendirme formlarıyla izlenmektedir. Yıllık olarak faaliyet raporlarında (http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/faaliyetraporlari-2/) ve 2018 yılı performans programında (Performans raporu.pdf) konsolide edilerek kamuoyu ile paylaşılmaktadır.