1.6. Organizasyon Şeması

Yönetim

Koordinatör: Prof. Dr. Harun MİNDİVAN

Koordinatör Yardımcısı: Dr. Öğr. Üye. Cihan ŞAHİN

Koordinatör Yardımcısı: Dr. Öğr. Üye. Ayşegül AKPINAR

Teknoloji Transfer Ofisi Sekretarya Bilg. İşlet. Ferruh KAYALAN