1.5. Ar-Ge

-Üniversitemizdeki akademik çalışmaların nitelikli Ar-Ge projelerine dönüştürülmesinde ve üniversitemizin Ar-Ge faaliyetlerinin arttırılmasında akademisyenlerimizin Ulusal ve Uluslararası Destek Programlarına yönlendirilmeleri, uygun fon kaynağından yararlanmaları konusunda arayüz görevi görmek,

– Üniversitemizde gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek Ar-Ge faaliyetleri sonucunda elde edilecek olan fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması, pazarlanması, ticarileştirilmesi konusunda ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek,

– Birimimize ait kuluçka merkezi bulunmaktadır. Bu merkezde mezun öğrencilerimizin iş dünyasında ar-ge şirketlerinin kurulumu için ilgili kanunlar çerçevesinde destek verilmektedir.