1.4. Eğitim-Öğretim

– Fikri hakları güvence altına alınan ve ticari potansiyele sahip bilgi, ürün ya da teknolojinin ticarileşmesi konusunda sanayiciler ile işbirliği oluşturma ve oluşacak işbirliklerini yasal mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek,

– Akademisyen ve öğrencilerimizin girişim sermayesi desteği, kuluçka merkezi kurma, iş rehberliği, danışmanlık ve eğitim hizmetleri almaları konusunda destek sağlamak,

– Bu konularda üniversitemizde bilinçlenme oluşturacak etkinlikler düzenlemek ve yayınlar yapmaktır.