1.3.5. Hedefler

Hedef 1 Ar-Ge proje hazırlama ve yazma konusunda akademisyenlere yönelik eğitimler verilmesi

Hedef 2 Fikri Sinai Mülki Haklar konusunda akademisyenlere ve personele eğitimler verilmesi

Hedef  3  Multidisipliner Çalışma Gruplarının oluşturulması

Hedef  4  Teknoparkta bünyesinde açılmış olan şirket sayısını arttırmak

Hedef  5   3+1 eğitim modeli kapsamında öğrenci istihdamı sağlamak

Hedef  6  Proje pazarı etkinliği gerçekleştirmek

Hedef 7 Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen Ar-Ge proje sayılarını arttırmak

Hedef 8 Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen Ar-Ge projelerinin çıktılarından patent ve faydalı model başvurusu ve takibinin yapılması

Hedef 9 Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen Ar-Ge projelerinden ticari bir ürün elde edilmesi ve lisanslanması

Hedef 10 Üniversite ve iş dünyasını; Ar‐Ge, üniversite sanayi işbirliği, yürütülebilecek faaliyetler ve teknolojik konularda bilgi sahibi kılınması

Hedef 11 Üniversitelerin ve iş dünyasının çeşitli hibe destek programlarından yararlanması için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek işlemler

Hedef  12  Üniversite sanayi arasında sözleşmeli Ar‐Ge faaliyetleri yürütülmesi

Hedef 13Üniversitelerde Fikri Mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların belirlenmesi, patent işlemleri ve patentlerin ticarileştirilmesi

Hedef 14 Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen ve üniversite öğrencileri tarafından kurulacak firmaların desteklenmesi