1.3.4. Değerler

– Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim;

– Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler;

– Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri;

– Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama;

– Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri.