1.3.3.Vizyon

– Üniversitemizdeki akademik birikimin ve araştırma sonuçlarının ekonomik değere dönüştürülmesi,

– Üniversite-Sanayi işbirliğini güçlendirmek için doğru eşleştirmeler yaparak verimli proje çıktılarının elde edilmesi,

– Yenilikçi, orta ve ileri teknoloji ürün ve yazılım geliştirilmesinde faaliyet gösterecek şirketlerin oluşumu ve büyümelerinin desteklemesi, Ar-Ge çalışmalarını yürütebilecekleri ortamın ve desteğin sağlanması,

– Akademisyenlerin Ar-Ge çalışmaları sonucu elde ettiği bilgiyi teknolojik ürüne dönüştürmelerinde gerekli finansal kaynaklara ulaşması,

– Girişimcilik, projeler ve inovasyon konularında üniversite bünyesinde öğrenci ve akademisyenlerin bilinçlendirilmesi ve bu konuda teşvik edici destekler sağlanması,

– Ortaya çıkabilecek yeni ürünlerin lisanslanması aşamasında yardımcı olunması,

– Patent, faydalı model gibi fikri mülkiyet hakları konularında hizmet verilmesi.