1.3.2. Misyon

Nitelikli bir üniversite-sanayi işbirliği için tarafların her biri ile iletişim kurulması, ihtiyaçları değerlendirerek ilgili ortak proje başvurularının yapılması ve takip edilmesi, akademisyenlerin Ar-Ge faaliyetlerinin takip edilmesi ve projelendirilmesi, araştırma sonucu çıkan çözümlerinin ihtiyaç sahibi sanayi kuruluşlarına aktarılmasını sağlayan bir ara yüz olma misyonunu üstlenmektedirler.