1.2. Tarihsel Gelişimi

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörlüğü (htp://w3.bilecik.edu.tr/tto/); ilin sanayicileri, kamu kurumları, meslek odaları ve halkı ile öğretim üyelerini buluşturacak bir platform olarak 2017 yılında kurulmuştur.

– Koordinatörlüğümüzde üç akademik ve bir idari çalışan bulunmaktadır.