1.1. İletişim Bilgileri

 BİRİM ADI:

Ad) Soyadı Ünvanı İletişim
Kalite Temsilcisi Prof. Dr. Harun MİNDİVAN  (TTO Koordinatörü) 0228 214 1235

 

Bölüm/Program Kalite Komisyonu Üyeleri

Adı Soyadı Ünvanı İletişim
Eğitim Öğretim Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül AKPINAR Koordinatör Yardımcısı 0228 214 2108
Stratejik Plan ve Performans Göstergeleri Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül AKPINAR Koordinatör

Yardımcısı

0228 214 2108
Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül

AKPINAR

Koordinatör

Yardımcısı

0228 214 2108