1.1. İletişim Bilgileri

 BİRİM ADI:

  Ad) Soyadı Ünvanı İletişim
Kalite Temsilcisi Prof. Dr. Harun MİNDİVAN  (TTO Koordinatörü) 0228 214 2180
Kalite Raportörü Bilg. İşl. Ferruh KAYALAN Sekreterya 0228 214 1630

Böiüm/Program Kalite Komisyonu Üyeleri

  Adı Soyadı Ünvanı İletişim
Eğitim Öğretim Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül AKPINAR Koordinatör Yardımcısı 0228 214 2108
Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı Sorumlusu Bilg. İşl. Ferruh KAYALAN Sekreterya 0228 214 1630
Yönetim Sistemleri Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Cihan ŞAHİN Koordinatör

Yardımcısı

0228 214 2196
Stratejik Plan ve Performans Göstergeleri Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül AKPINAR Koordinatör

Yardımcısı

0228 214 2108
Anket hazırlama ve değerlendirme Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Cihan ŞAHİN Koordinatör

Yardımcısı

0228 214 2196
Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül

AKPINAR

Koordinatör

Yardımcısı

0228 214 2108