Araştırmacı Veri Tabanı

 

 

  Ünvan:   Prof. Dr. (TTO Koordinatör)
Adı Soyadı:  Harun MİNDİVAN
Fakülte/Bölüm:  Mühendislik/ Makina Müh.
Araştırma Alanları (Çalışma Alanları):  Malzeme, Konstrüksiyon
E-posta:  harun.mindivan@bilecik.edu.tr
Tel:   (228) 214 1720
  Ünvan:   Doç. Dr.
Adı Soyadı:  Cenk KARAKURT
Fakülte/Bölüm:  Mühendislik/ İnşaat Mühendisliği
Araştırma Alanları (Çalışma Alanları):  Yapı malzemeleri, Çimento ve beton teknolojisi, Gazbeton, Mineral ve kimyasal beton katkıları, Doğal yapı taşları, Isı yalıtım malzemeleri
E-posta:  cenk.karakurt@bilecik.edu.tr
Tel:  (228) 214 1558
  Ünvan:  Doç. Dr.
Adı Soyadı:  Ahmet Fevzi SAVAŞ
Fakülte/Bölüm:  Güzel Sanatlar ve Tasarım/ Endüstri Ürünleri Tasarımı
Araştırma Alanları (Çalışma Alanları):  Enerji Sistemleri, Isıtma Havalandırma, Soğutma
E-posta:  ahmetfevzi.savas@bilecik.edu.tr
Tel:  (228) 214 1296
  Ünvan:  Dr. Öğr. Üyesi
Adı Soyadı:  Burçin ATILGAN TÜRKMEN
Fakülte/Bölüm:  Mühendislik/ Kimya ve Süreç Mühendisliği
Araştırma Alanları (Çalışma Alanları):  Yaşam döngüsü analizi-YDA (Life Cycle Assessment –
LCA), Sürdürülebilir üretim ve tüketim, Emisyon azaltma yöntemleri, Endüstriyel sürdürülebilirlik, Enerji verimliliği, Ekonomik-sosyal-çevresel yaşam döngüsü analizi, Enerji sistemleri, Çok kriterli karar analizi, Enerji ve çevre, küresel çevre sistemleri, Kirlilik önleme teknolojileri, Temiz üretim
E-posta:  burçin.atilganturkmen@bilecik.edu.tr
Tel:  (228) 214 1980
  Ünvan: Dr. Öğr. Üyesi
Adı Soyadı:  Emre ORUÇ
Fakülte/Bölüm:  Gölpazarı MYO/ Yönetim ve Organizasyon
Araştırma Alanları (Çalışma Alanları):  Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim
E-posta:  emre.oruc@bilecik.edu.tr
Tel:  (0228) 214 1584
  Ünvan: Dr. Öğr. Üyesi
Adı Soyadı:  Fadime Özdemir KOÇAK
Fakülte/Bölüm:  Sağlık Yüksekokulu/ Hemşirelik
Araştırma Alanları (Çalışma Alanları):  Mikrobiyoloji, Kompostlaşma, Kompost mikroflorası, Tarımsal biyomücadele
E-posta:  fadime.ozdemirkocak@bilecik.edu.tr
Tel:  (228) 214 1388/1380
  Ünvan: Dr. Öğr. Üyesi
Adı Soyadı:  Gamzenur ÖZSİN
Fakülte/Bölüm:  Mühendislik/ Kimya ve Süreç Mühendisliği
Araştırma Alanları (Çalışma Alanları):  Karbon esaslı malzemelerin ve kompozitlerin üretimi, karakterizasyonu ve uygulamaları,  Enerji ve Çevre, Adsorpsiyon, Yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları, Biyoyakıtlar, Piroliz, Biyokütleden ve polimer atıklarından yapay yakıt üretimi, kinetiği, termodinamiği ve ürün karakterizasyonu, Termal Analiz Yöntemleri, Enerji depolama
E-posta:  gamzenur.ozsin@bilecik.edu.tr
Tel:  (228) 214 1534
  Ünvan: Dr. Öğr. Üyesi
Adı Soyadı:  Meryem GÖKTAŞ
Fakülte/Bölüm:  Meslek Yüksekokulu/ Metalurji
Araştırma Alanları (Çalışma Alanları):  Madencilik, Cevher Hazırlama, Mineral Mühendisliği, Madenciliğin Çevresel Etkileri, Mekanokimyasal süreçler, Madencilik Atıklarının Değerlendirilmesi
E-posta:  meryen.goktas@bilecik.edu.tr
Tel:  (228) 214 1578
  Ünvan: Dr. Öğr. Üyesi
Adı Soyadı:  Pınar UYAN
Fakülte/Bölüm:  Meslek Yüksek Okulu-Makine ve Metal Teknolojileri-Metalurji
Araştırma Alanları (Çalışma Alanları):  Döküm, Termal iletkenlik, silisyum nitrür esaslı ileri teknoloji seramikleri, İkili ve Üçlü Faz Diyagramları, Faz Analizleri, Kompozisyon Tasarımı,Malzeme Üretim Yöntemleri,Malzemelere Uygulanan Isıl İşlemler,Malzeme Karakterizasyonu,Mühendislik malzemelerinin ısıl özelliklerinin karakterizasyonu,ısıl analizler
E-posta: pinar.uyan@bilecik.edu.tr
Tel:  (228) 214 1608
  Ünvan: Dr. Öğr. Üyesi
Adı Soyadı: Osman ALAGÖZ
Fakülte/Bölüm: Fen Edebiyat/ Matematik
Araştırma Alanları (Çalışma Alanları): Sabit nokta teori, Matematik eğitiminde mobil oyun geliştirme, işler bellek gelişimi için uygulama geliştirme
E-posta: osman.alagoz@bilecik.edu.tr
Tel:  (228) 214 1183
  Ünvan: Dr. Öğr. Üyesi
Adı Soyadı:   Şenay BALBAY
Fakülte/Bölüm:  Meslek Yüksekokulu/ Kimya Teknolojisi
Araştırma Alanları (Çalışma Alanları):  Endüstriyel atıkların değerlendirilmesi, Su arıtımı, ISO 9001 Kalite yönetimi, ISO 14001 Çevre yönetimi
E-posta:  senay.balbay@bilecik.edu.tr,   balsenay@yahoo.com
Tel:  (228) 214 1627
  Ünvan: Dr. Öğr. Üyesi
Adı Soyadı:  Samet ŞAHİN
Fakülte/Bölüm:  Mühendislik/ Kimya ve Süreç Mühendisliği
Araştırma Alanları (Çalışma Alanları):  Enzimatik Yakıt Hücreleri, Enzimatik Biyosensörler, İmmünolojik Sensörler
E-posta:  samet.sahin@bilecik.edu.tr
Tel:  (228) 214 1778
  Ünvan: Dr. Öğr. Üyesi
Adı Soyadı:  Nur Kuban TORUN
Fakülte/Bölüm:  İ.İ.B.F./İşletme(Sayısal Yöntemler)
Araştırma Alanları (Çalışma Alanları):  Yöneylem araştırması/ Karar verme teknikleri/ Makine Öğrenmesi/ Veri Madenciliği/ Veri Analitiği
E-posta: nurkuban.akdemir@bilecik.edu.tr
Tel:  (228) 214 1759