9. Çerçeve Programı’na (9.ÇP) ilişkin Ülke Görüş Dokümanı Hazırlık Anketi

Avrupa Birliği’nin 2020 yılı sonrası Ufuk2020 programını takiben yürütülecek olan 9. Çerçeve Programı’na (9.ÇP) ilişkin Ülke Görüş Kağıdının hazırlık çalışmaları TÜBİTAK tarafından koordine edilmektedir. Bu çerçevede, 9. ÇP’den Ülkemizin azami ölçüde yararlanması ve ülkemizin yeni programın yapısına ilişkin önerilerinin yansıtılması adına ankette yer alan soruların İngilizce cevaplanması önem arz etmektedir. Ankete verilen cevaplar TÜBİTAK tarafından derlenerek Ülke Görüş kağıdı oluşturulacak ve Avrupa Komisyonu ile paylaşılacaktır.

Ankete ulaşmak için tıklayınız.
9.ÇP’ye ilişkin Avrupa Birliği desteği ile hazırlanan “Investing in European Future We Want” başlıklı Pascal Lamy’nin ve “Mission Oriented Research and Innovation in the European Union” başlıklı  Prof. Mariana Mazzucato’nun Raporunun incelenebileceği değerlendirilmektedir.

Kurumunuz görüşünü yansıtan katkılarınızı gönderebileceğiniz son tarih 7 Mayıs 2018′ dir.

Değerli katkılarınız için teşekkür ederiz.