Su Kaynakları ve Gıda Sistemleri Konularında PRIMA Programı İlk Çağrısı Açıldı!

Su Kaynakları ve Gıda Sistemleri Konularında PRIMA Programı İlk Çağrısı Açıldı!

Akdeniz’de su kaynakları ve gıda sistemleri konularında uluslararası ortak projeler destekleyecek olan PRIMA Programı’nın ilk çağrısı 8 Şubat 2018 tarihinde açıldı. Çağrı kapsamında aşağıda belirtilen alanlarda çok ortaklı uluslararası projeler desteklenecektir:

Tema 1: Su Yönetimi
-Gıda ve tarım üretimi için suyun yeniden kullanımı ve arıtımı
-Su kaynaklarının havza ve akiferlerde mevcudiyeti ve kalitesi
-Sürdürülebilir, bütünleşmiş su yönetimi
-Arıtma teknolojileri ve uygulamaları

Tema 2: Tarım Sistemleri
-Akdeniz tarımsal ekosistemlerinin sürdürülebilirliğinin geliştirilmesi
-Tarımın, iklim değişikliğine adaptasyonu
-Hayvan ve bitki hastalıklarının oluşumunun engellenmesi
-Kazanç elde edilmesini sağlayacak, istihdam yaratabilecek, dengeli bölgesel gelişime katkıda bulunabilecek tarım sistemlerinin geliştirilmesi

Tema 3: Tarım-Gıda Zinciri
-Küçük toprak sahipleri ve KOBİler aracılığıyla Akdeniz tarım-gıda zincirinde inovasyon yaratılması
-Geleneksel Akdeniz gıda ürünlerine değer kazandırılması
-Yerel gıda zincirlerinde gıda güvenliği
-Akdeniz halkının beslenme düzenindeki değişimlerin etkileri ve sürdürülebilir beslenme düzenleri

Detaylı bilgiye  buradan (http://prima-med.org/) ulaşabilirsiniz.
Başvuru dokümanları ve diğer belgeler için tıklayınız (http://prima-med.org/calls-for-proposals/reference-documents/).

İletişim:
N. Eda DEMİR,
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı,
İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı
Tel: (+90 312) 298 16 22
Faks: (+90 312) 427 74 83
E-posta: uidb@tubitak.gov.tr