Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk ÖZLÜ’nün teşrifleriyle Gerçekleştirilen İnovasyon Mentörlük Eğitimine Katılım Sağlandı

İnovasyon Mentörlük Eğitimi

2017 yılının Nisan ayında Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) 8. Koordinasyon Toplantısı’nda KÜSİ Çalışma Grubu üyeleri tarafından İnovasyon Mentörlüğü Eğitimi konusu gündeme getirilmiş ve profesyonel bir eğitim kuruluşu tarafından KÜSİ ÇG üyelerine bu eğitimin verilmesi talep edilmiştir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede, bu talep olumlu karşılanmış ve yapılan araştırma neticesinde İzmir’de faaliyet gösteren EGESYS firması tarafından KÜSİ Çalışma Grubu üyelerine yönelik eğitim süreci Ekim ayı itibariyle başlatılmıştır.

İnovasyon Mentörlüğü Eğitimi, “Online Eğitim (32 saat)”, “Sınıf İçi Eğitim (8 Saat)” ve “Saha Uygulaması (20 saat)” olmak üzere 3 modülden oluşmaktadır. Online Eğitim süreci 21 Kasım 2017 tarihi itibariyle tamamlanmış olup, İnovasyon Mentörlük Eğitimi kapsamında Bakanlığımız binasında yapılan Sınıf İçi Eğitim’de Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk ÖZLÜ’nün teşrifleriyle 27 Kasım 2017 tarihinde Bakanlık bünyesinde 48 Çalışma Grubu üyesi ile geniş katılımlı bir Sınıf İçi Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Firma temsilcilerinin yanı sıra mentörlük konusunda deneyimli akademisyenlerin de yer aldığı eğitim, tüm gün sürmüş olup katılımcılar açısından oldukça verimli geçmiştir.