9 EKİM 2021 TARİHİNDE YAPILAN TÜRKÇE SEVİYE BELİRLEME VE MUAFİYET SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR.

9 Ekim 2021 tarihinde yapılan Türkçe Seviye Belirleme ve Muafiyet Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonucuna göre; lisans ve ön lisans düzeyinde eğitim alacak öğrencilerimizin sınavdan en az B2, yüksek lisans veya doktora eğitimi alacak öğrencilerimizin ise en az C1 almaları gerekmektedir. Sınavımızda A1, A2 ve B1 alan öğrencilerimizin eğitimleri TÖMER’de devam edecektir.

Sınav sonuçlarına ait liste aşağıda verilmiştir.

TÖMER Türkçe Seviye Belirleme ve Muafiyet Sınavı Sonuç Listesi_ 09.10.2021_ Perdeli Liste