Kısmî Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması Hakkında

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz birimlerinde kısmi zamanlı olarak çalıştırmak üzere öğrenci alımı yapılacaktır.

Kısmi zamanlı çalışma bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler başvurularını,

Akademik Birimlerde çalışmak için öğrenim gördükleri akademik birimlere,

Rektörlük Birimlerinde (Daire Başkanlıkları, Kütüphane, Yemekhane vb.) çalışmak için ise Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na aşağıda yazılı olan evraklarla bizzat gerçekleştireceklerdir.

Fen-Edebiyat Fakültesi‘ne başvuracak öğrenciler için son başvuru tarihi 13 Ekim 2017 Cuma günüdür.

Fen-Edebiyat Fakültesi İçin Gerekli Evraklar ve Başvuru Yerleri

Kısmî Zamanlı İş Başvuru Formu

Kısmî Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması Hakkında Duyuru