Birimler

Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü

Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Şube Müdürlüğü

Rektörlük ve Tahakkuk İşleri Şube Müdürlüğü

Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü